Đồng hồ Rolex oyster Demi Gold Benzen trơn Lacke vàng

Giá: 15,000,000đ
Giá trả góp từ: 4,500,000đ

Đặc điểm nổi bật Đồng hồ Rolex oyster Demi Gold Benzen trơn Lacke vàng